خنیاگر، مجله ایرانی موسیقی راه اندازی شد

خنیاگر، مجله ایرانی موسیقی راه اندازی شد

مجله موسیقی خنیاگر راه اندازی شد. خنیاگر، مجله ایرانی موسیقی است که به انتشار مطالب موسیقی به زبان فارسی یا مرتبط با موسیقی تولیدشده توسط ایرانی ها یا دارای اصالت ایرانی می پردازد.
خنیاگر علاوه بر انتشار مقالات، مصاحبه و نقد موسیقی، حاوی جامع ترین و به روزترین فهرست وبسایت های ایرانی موسیقی – در حوزه های هنرمندان، گروه ها، مجلات، آموزشگاه ها، تولید کنندگان ساز و غیره – در اینترنت است.