نقد وبسایت نوسیس 2000 بر آلبوم آبراهادابرا (2006)، ارشک

نقد وبسایت نوسیس 2000 بر آلبوم آبراهادابرا (2006)، ارشک

نوشته: ریچارد پاولین[1] مقاله اصلی: http://gnosis2000.net/reviews/arashk.htm یک چیز که همه دوست داران سبک پراگرسیو راک به خوبی می دانند این است که خارق العاده ترین…

Read Article →
نقد وبسایت نوسیس 2000 بر آلبوم اسطقس الاس (2008)، ارشک

نقد وبسایت نوسیس 2000 بر آلبوم اسطقس الاس (2008)، ارشک

نوشته: ریچارد پاولین[1] مقاله اصلی: http://gnosis2000.net/reviews/arashk.htm اسطقس الاس[2] سومین بخش از تولیدات ارشک است، گروهی که مغز متفکر آن گیتاریست خارق العاده، سلیم قاضی سعیدی…

Read Article →

Bandage

Read Article →

Milad Shiralipour / میلاد شیرعلی پور

Read Article →

LaZy LyZard

Read Article →

Sajjad Joulaee / سجاد جولایی

Read Article →

Insight

Read Article →

Shayan Vain

Read Article →

Farhad Faghihnia / فرهاد فقیهی نیا

Read Article →

Amir Khoramnejad / امیر خرم نژاد

Read Article →