هویتی برخاسته از فرهنگی‌ چند وجهی :: مروری بر آثار انور ابراهم آهنگساز و نوازنده تونسی

هویتی برخاسته از فرهنگی‌ چند وجهی :: مروری بر آثار انور ابراهم آهنگساز و نوازنده تونسی

نویسنده: آزاده شمعی (دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی، ویراستار و نوازنده عود) اولین انتشار: مهر 1386، مجله فرهنگ و آهنگ، شماره 17 صدای پیانو…

Read Article →