نقد مجله expose روی آلبوم اسطقس الاس ارشک

جله قدیمی و معتبر expose magazine که به صورت اختصاصی در مورد پراگرسیو راک می نویسد نقدی روی آلبوم اسطقس الاس (2008) گروه ارشک منتشر کرد. این نقد را در اینجا بخوانید:
مجله expose